نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك در مراكز خصوصي طرف قرارداد با بيمه ايران:

شركت بيمه ايران با مراكز پاراكلينيك زير داراي قرارداد بوده ، لذا بيمه شدگان مي توانند ضمن مراجعه به مراكز ذيل با ارائه كپي كارت ملي و اصل و كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار و كپي دستور پزشك تا سقف تعهدات از خدمات بيمه تكميلي بدون پرداخت فرانشيز استفاده نمايند . با توجه به قرارداد بيمه ايران با مراكز ذيل توصيه مي گردد  بيمه شدگان جهت عدم تقبل هزينه  اضافي ، صرفاً به مراكز مذكور مراجعه نمايند و ترجيحاً از مراجعه به مراكز غير طرف قرارداد خودداري كنند .

1-آزمايشگاه دكتر سعادتي – آدرس : شيراز - خيابان فلسطين – پلاك 80 ، تلفن : 07132306151

2-آزمايشگاه دكتر تقي زادگان – آدرس : شيراز ، خيابان ارديبهشت – حدفاصل فلسطين و 20 متري سينماسعدي ، تلفن : 07132317555

3-آزمايشگاه دكتر اسماعيل ابراهيمي – آدرس : شيراز-خيابان ارديبهشت ، بالاتر از بيمارستان شفا ، حدفاصل خيابان فلسطين و بيست متري سينما سعدي  ،ساختمان آريا . تلفن : 07132343517

4-آزمايشگاه دكتر خلق اله ، آدرس : شيراز ، فرهنگ شهر ، روبروي دادگستري ، ساختمان دردانه يك ،  طبقه سوم واحد 40 ، تلفن : 07136327016

5-آزمايشگاه سازمان انتقال خون ، آدرس : شيراز،  خيابان زند، جنب هلال احمر،  تلفن : 07132129336

6-آزمايشگاه دكتر علمداري (كوار) ، آدرس كوار،  خيابان اكبرآباد ، تلفن : 07137829029

7-مركز تصوير برداري تابا (جهت MRI ، راديولوژي ، اسكن و سي تي اسكن ) ، آدرس : شيراز،  خيابان فلسطين ، ساختمان 444  تفن : 07132317801

– راديولوژي دكتر شعله شهيدي ، آدرس  : شيراز – خيابان ملاصدرا – خيابان خليلي – نبش كوچه 4 – تلفن : 7136280065

9 – فيزيوتراپي نادعلي : آدرس : شيراز – بلوار پاسداران – نبش محلاتي – تلفن : 7136301111

10 – فيزيوتراپي آبان :  آدرس : شيراز – بلوار رحمت – بين 20 متري امام خميني و چهار راه زندان – حاشيه پل – تلفن : 7138346172

11 – فيزيوتراپي مهر آرا - آدرس : شيراز – بلوار امير كبير – خيابان صفائي شمالي – خيابان خجسته – ساختمان شيراز – تلفن : 7138399282

12 – فيزيوتراپي سينا طب - آدرس : شيراز – بلوار مدرس – خيابان فضل آباد – كوچه يك  -تلفن: 7137264710

13 – مركز خدمات چشم پزشكي بينا گستر :  آدرس : شيراز – خيابان ارم – سروناز – تلفن : 7132292565

14 – مركز چشم پزشكي بصير : آدرس : شيراز ، خيابان عفيف آباد – نبش كوچه 17 – تلفن : 7136483631

15 – مركز جراحي سپيد- آدرس : شيراز – خيابان فرهنگ شهر – نبش كوچه 23 – تلفن : 7136300365

16 – موسسه بينايي سنجي روشنا - آدرس : شيراز – خيابان 20 متري سنما سعدي – روبروي كوچه 6 – تلفن : 7132353287

17 – درمانگاه شبانه روزي امام رضا (ع) - شيراز – بلوار رحمت – روبروي پمپ گاز مسلم – تلفن : 7137399096

18 – د رمانگاه شبانه روزي حكيم : شيراز – فرهنگ شهر – نبش كوچه 19 – تلفن : 7136325816

19 – درمانگاه فرهنگيان - شيراز : بلوار هجرت ( پل پاركينگ سابق ) تلفن : 7132280079

20 - درمانگاه شبانه روزي نشاط - شيراز ، بلوار مدرس – خيابان شهيد دوران – كوچه 11 – تلفن : 7137209445

21 – درمانگاه شبانه روزي ثامن الائمه -  آدرس : شيراز – بلوار نصر – بعد از جهانگردي – جنب پمپ بنزين – تلفن : 7137319838

22 – درمانگاه عمومي پرديس - آدرس : شيراز – انتهاي بلوار رحمت – تقاطع چهار راه باهنر جنوبي – جنب  داروخانه دكتر نجيبي – تلفن : 7138356316

23 – درمانگاه ابا عبداله الحسين : آدرس : شيراز – بلوار مدرس – روبروي خيابان فضيلت – جنب بنياد شهيد – تلفن : 7137351501

24 – درمانگاه بوعلي سينا -  آدرس : شيراز – گويم  - تلفن : 7136714904

25 – درمانگاه شبانه روزي دنا - آدرس : شيراز – صدرا – بلوار فرهنگ – تلفن : 7136411114

26 – درمانگاه ارژن - آدرس : شيراز بلوار عدالت – جنب مخابرات آزادگان فارس – تلفن : 7138353003