نشاني محل تحويل اسناد درماني كاركنان در شيراز

 

همكاران محترم ساكن در شيراز مي توانند اسناد و هزينه هاي درماني خود را به مراكز زير تحويل نمايند :

1-درمانگاه شهيد مطهري ـ آدرس : شيراز ـ فلكه نمازي ـ ورودي درمانگاه - ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه -ساعت : 8 صبح لغايت 13

2-مركز بهداشت شهداي انقلاب ـ آدرس : شيراز ـ دروازه كازرون ـ مركز بهداشت شهداي انقلاب تلفن : 37367461

3-ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ( جهت كاركنان شاغل در ساختمان مركزي و اعضا محترم هيات علمي دانشگاه ) آدرس: شيراز ـ خيابان زند ـ جنب هلال احمر ـ طبقه زير زمين ـ جنب سلف سرويس ـ ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغايت 13 بعد از ظهر ، تلفن داخلي : 7370

نكته : در شهرستان ها ، رابطين بيمه هر واحد مي بايست مدارك و اسناد درماني كاركنان را جمع آوري و سپس ظرف مدت 2 هفته مدارك مربوطه را تحويل دفتر بيمه ايران مستقر در مركز بهداشت شهداي انقلاب نمايند و رسيد مربوطه را دريافت كنند .