نحوه استفاده از خدمات پاراكلينيك در مراكز خصوصي طرف قرارداد با بيمه ايران:

شركت بيمه ايران با مراكز پاراكلينيك زير داراي قرارداد بوده ، لذا بيمه شدگان مي توانند ضمن مراجعه به مراكز ذيل با ارائه كپي كارت ملي و اصل و كپي صفحه اول دفترچه بيمه بيمار و كپي دستور پزشك تا سقف تعهدات از خدمات بيمه تكميلي بدون پرداخت فرانشيز استفاده نمايند . با توجه به قرارداد بيمه ايران با مراكز ذيل توصيه مي گردد  بيمه شدگان جهت عدم تقبل هزينه  اضافي ، صرفاً به مراكز مذكور مراجعه نمايند و ترجيحاً از مراجعه به مراكز غير طرف قرارداد خودداري كنند .

1-آزمايشگاه دكتر سعادتي – آدرس : شيراز - خيابان فلسطين – پلاك 80 ، تلفن : 07132306151

2-آزمايشگاه دكتر تقي زادگان – آدرس : شيراز ، خيابان ارديبهشت – حدفاصل فلسطين و 20 متري سينماسعدي ، تلفن : 07132317555

3-آزمايشگاه دكتر اسماعيل ابراهيمي – آدرس : شيراز-خيابان ارديبهشت ، بالاتر از بيمارستان شفا ، حدفاصل خيابان فلسطين و بيست متري سينما سعدي  ،ساختمان آريا . تلفن : 07132343517

4-آزمايشگاه دكتر خلق اله ، آدرس : شيراز ، فرهنگ شهر ، روبروي دادگستري ، ساختمان دردانه يك ،  طبقه سوم واحد 40 ، تلفن : 07136327016

5-آزمايشگاه سازمان انتقال خون ، آدرس : شيراز،  خيابان زند، جنب هلال احمر،  تلفن : 07132129336

6-آزمايشگاه دكتر علمداري (كوار) ، آدرس كوار،  خيابان اكبرآباد ، تلفن : 07137829029

7-مركز تصوير برداري تابا (جهت MRI ، راديولوژي ، اسكن و سي تي اسكن ) ، آدرس : شيراز،  خيابان فلسطين ، ساختمان 444  تفن : 07132317801

– راديولوژي دكتر شعله شهيدي ، آدرس  : شيراز – خيابان ملاصدرا – خيابان خليلي – نبش كوچه 4 – تلفن : 7136280065

9 – فيزيوتراپي نادعلي : آدرس : شيراز – بلوار پاسداران – نبش محلاتي – تلفن : 7136301111

10 – فيزيوتراپي آبان :  آدرس : شيراز – بلوار رحمت – بين 20 متري امام خميني و چهار راه زندان – حاشيه پل – تلفن : 7138346172

11 – فيزيوتراپي مهر آرا - آدرس : شيراز – بلوار امير كبير – خيابان صفائي شمالي – خيابان خجسته – ساختمان شيراز – تلفن : 7138399282

12 – فيزيوتراپي سينا طب - آدرس : شيراز – بلوار مدرس – خيابان فضل آباد – كوچه يك  -تلفن: 7137264710

13 – مركز خدمات چشم پزشكي بينا گستر :  آدرس : شيراز – خيابان ارم – سروناز – تلفن : 7132292565

14 – مركز چشم پزشكي بصير : آدرس : شيراز ، خيابان عفيف آباد – نبش كوچه 17 – تلفن : 7136483631

15 – مركز جراحي سپيد- آدرس : شيراز – خيابان فرهنگ شهر – نبش كوچه 23 – تلفن : 7136300365

16 – موسسه بينايي سنجي روشنا - آدرس : شيراز – خيابان 20 متري سنما سعدي – روبروي كوچه 6 – تلفن : 7132353287

17 – درمانگاه شبانه روزي امام رضا (ع) - شيراز – بلوار رحمت – روبروي پمپ گاز مسلم – تلفن : 7137399096

18 – د رمانگاه شبانه روزي حكيم : شيراز – فرهنگ شهر – نبش كوچه 19 – تلفن : 7136325816

19 – درمانگاه فرهنگيان - شيراز : بلوار هجرت ( پل پاركينگ سابق ) تلفن : 7132280079

20 - درمانگاه شبانه روزي نشاط - شيراز ، بلوار مدرس – خيابان شهيد دوران – كوچه 11 – تلفن : 7137209445

21 – درمانگاه شبانه روزي ثامن الائمه -  آدرس : شيراز – بلوار نصر – بعد از جهانگردي – جنب پمپ بنزين – تلفن : 7137319838

22 – درمانگاه عمومي پرديس - آدرس : شيراز – انتهاي بلوار رحمت – تقاطع چهار راه باهنر جنوبي – جنب  داروخانه دكتر نجيبي – تلفن : 7138356316

23 – درمانگاه ابا عبداله الحسين : آدرس : شيراز – بلوار مدرس – روبروي خيابان فضيلت – جنب بنياد شهيد – تلفن : 7137351501

24 – درمانگاه بوعلي سينا -  آدرس : شيراز – گويم  - تلفن : 7136714904

25 – درمانگاه شبانه روزي دنا - آدرس : شيراز – صدرا – بلوار فرهنگ – تلفن : 7136411114

26 – درمانگاه ارژن - آدرس : شيراز بلوار عدالت – جنب مخابرات آزادگان فارس – تلفن : 7138353003

كاركنان مشمول ثبت نام شامل كاركنان رسمي ، پيماني ، قرارداد كارمعين ، قرارداد مشاغل كارگري (تبصره 4) ،كاركنان طرحي ، دستيار ، ضريب كا و اعضاء محترم هيات علمي مي باشد . كاركنان طرحي مشروط به اين كه دوره طرح ايشان تا پايان شهريور 96 ادامه داشته باشند مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام كنند . كاركناني كه در شش ماه آينده بازنشسته مي شوند نيز در صورت واريز حق بيمه تا پايان قرارداد مي توانند تحت پوشش بيمه تكميلي قرار گيرند.

افراد مشمول بيمه تكميلي شامل كارمند ، همسر، فرزند پسر تا 22 سال و در صورت دانشجو بودن تا 25سال ، فرزند دختر (درصورت مجرد بودن) و پدر و مادر مي باشد . شرط پوشش اين است كه ا ين افراد داراي دفترچه بيمه پايه از هرسازماني باشند.